"popular after" — Słownik kolokacji angielskich

popular after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny potem
  1. popular przymiotnik + after przyimek
    Silna kolokacja

    The car first became popular soon after the turn of last century.

    Podobne kolokacje: