BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular across" — Słownik kolokacji angielskich

popular across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny wszerz
  1. popular przymiotnik + across przyimek
    Zwykła kolokacja

    These were popular during the federal period across the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo