"popular by" — Słownik kolokacji angielskich

popular by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny przez
  1. popular przymiotnik + by przyimek
    Silna kolokacja

    They became very popular and in demand by people from all sectors of Israeli society.

    Podobne kolokacje: