BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular novel" — Słownik kolokacji angielskich

popular novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna powieść
  1. popular przymiotnik + novel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The list features the most popular novels of each year from 1930 through 1939.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo