"popular station" — Słownik kolokacji angielskich

popular station kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna stacja
  1. popular przymiotnik + station rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some popular stations will also be expanded to deal with demand.

    Podobne kolokacje: