BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular club" — Słownik kolokacji angielskich

popular club kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny klub
  1. popular przymiotnik + club rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a popular club for tourists, especially from Australia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo