"popular governor" — Słownik kolokacji angielskich

popular governor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny gubernator
  1. popular przymiotnik + governor rzeczownik
    Silna kolokacja

    Within months, she became the most popular governor in the state's history.