BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular act" — Słownik kolokacji angielskich

popular act kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny akt
  1. popular przymiotnik + act rzeczownik
    Silna kolokacja

    They soon became the most popular act in that city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo