BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular press" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "popular press" po angielsku

rzeczownik
  1. prasa popularna

"popular press" — Słownik kolokacji angielskich

popular press kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa popularna
  1. popular przymiotnik + press rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has also written extensively on health care policy in the popular press.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo