"popular leader" — Słownik kolokacji angielskich

popular leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny przywódca
  1. popular przymiotnik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For many years she was a well-known and popular leader in society.