"popular man" — Słownik kolokacji angielskich

popular man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny człowiek
  1. popular przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This could make me the most popular man on the Moon.

    Podobne kolokacje: