PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"popular beach" — Słownik kolokacji angielskich

popular beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna plaża
  1. popular przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the high season, the most popular beaches are mobbed.