"popular image" — Słownik kolokacji angielskich

popular image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny obraz
  1. popular przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even the popular image of his company does not always do justice to its new directions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo