BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular area" — Słownik kolokacji angielskich

popular area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny obszar
  1. popular przymiotnik + area rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most popular area by far is the robot section.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo