"popular series" — Słownik kolokacji angielskich

popular series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna seria
  1. popular przymiotnik + series rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is one of the better books in the popular series.

    Podobne kolokacje: