"animated series" — Słownik kolokacji angielskich

animated series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ożywiona seria
  1. animated przymiotnik + series rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of them have been made into animated television series.

    Podobne kolokacje:

podobne do "animated series" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "animated series" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik