"popular movement" — Słownik kolokacji angielskich

popular movement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny ruch
  1. popular przymiotnik + movement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1974 to 1975 he became directly involved in the popular revolutionary movements.

    Podobne kolokacje: