"popular visitor attraction" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: popular attraction
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna atrakcyjność gościa
  1. popular przymiotnik + attraction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is considered to be the park's most popular attraction.