"popular venue" — Słownik kolokacji angielskich

popular venue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne miejsce
  1. popular przymiotnik + venue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The circuit is now a popular venue for track days.

    Podobne kolokacje: