"popular style" — Słownik kolokacji angielskich

popular style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny styl
  1. popular przymiotnik + style rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is another very popular style of writing for bonus questions.

    Podobne kolokacje: