"popular magazine" — Słownik kolokacji angielskich

popular magazine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magazyn dla szerokiej publiczności
  1. popular przymiotnik + magazine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a very popular magazine amongst young children and students.