"popular name" — Słownik kolokacji angielskich

popular name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne imię
  1. popular przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Major doesn't seem a very popular name at the moment.

    Podobne kolokacje: