"popular character" — Słownik kolokacji angielskich

popular character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny charakter
  1. popular przymiotnik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He contributed, however, at least one great and popular character to the English stage.