"popular tourist spot" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: popular spot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne miejsce turystyczne
  1. popular przymiotnik + spot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As such, it is a popular social spot for young people.

    Podobne kolokacje: