BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular theory" — Słownik kolokacji angielskich

popular theory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna teoria
  1. popular przymiotnik + theory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Or, the least popular theory: maybe it was just an accident.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo