"popular child" — Słownik kolokacji angielskich

popular child kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne dziecko
  1. popular przymiotnik + child rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she became known as the author and illustrator of more than fifty popular children's books.

    Podobne kolokacje: