"popular feature" — Słownik kolokacji angielskich

popular feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna cecha
  1. popular przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He drew that popular feature for just over three years.

    Podobne kolokacje: