KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular girl" — Słownik kolokacji angielskich

popular girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna dziewczyna
  1. popular przymiotnik + girl rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was voted the most popular girl in her class.

    Podobne kolokacje: