"popular spot" — Słownik kolokacji angielskich

popular spot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne miejsce
  1. popular przymiotnik + spot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As such, it is a popular social spot for young people.

    Podobne kolokacje: