"popular item" — Słownik kolokacji angielskich

popular item kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna rzecz
  1. popular przymiotnik + item rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Bananas were the most popular item, but they didn't interest me.

    Podobne kolokacje: