"popular author" — Słownik kolokacji angielskich

popular author kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny autor
  1. popular przymiotnik + author rzeczownik
    Silna kolokacja

    An enthusiastic lover of natural history, he became a popular author.