"principal author" — Słownik kolokacji angielskich

principal author kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy autor
  1. principal przymiotnik + author rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1955 he was a principal author of the manifesto that inspired them.