"principal character" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny charakter
  1. principal przymiotnik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The principal characters meet once again in their true identities.

powered by  eTutor logo