"principal conductor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy dyrygent
  1. principal przymiotnik + conductor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1969 to 1978 he was its principal guest conductor.