"popular method" — Słownik kolokacji angielskich

popular method kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna metoda
  1. popular przymiotnik + method rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most popular method in Western culture is by majority, but other ways to make team decisions are available.

    Podobne kolokacje: