"popular genre" — Słownik kolokacji angielskich

popular genre kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny gatunek
  1. popular przymiotnik + genre rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the 2000s, romance had become the most popular genre in modern literature.

    Podobne kolokacje: