"popular art" — Słownik kolokacji angielskich

popular art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna sztuka
  1. popular przymiotnik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here is both popular art and a model of musical theater craft.

    Podobne kolokacje: