"popular hit" — Słownik kolokacji angielskich

popular hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny cios
  1. popular przymiotnik + hit rzeczownik
    Silna kolokacja

    The theme song became a popular hit during the show's run.

    Podobne kolokacje: