BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"hit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hit rzeczownik

rzeczownik + hit
Kolokacji: 36
dance hit • hit of one's career • number hit • pop hit • base hit • ...
hit + rzeczownik
Kolokacji: 52
hit song • hits album • hit single • hit man • hit record • hit list • hits compilation • hit movie • hit film • hit series • hit show • ...
hit + czasownik
Kolokacji: 31
hit includes • hit reaching • hit comes • hit peaking • Hit meets • ...
czasownik + hit
Kolokacji: 53
produce hits • include hits • allow several hits • give up several hits • collect several hits • feature hits • allow on several hits • ...
przymiotnik + hit
Kolokacji: 136
big hit • greatest hit • direct hit • huge hit • major hit • minor hit • single hit • international hit • top hit • classic hit • popular hit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. big hit = duży przebój big hit
2. greatest hit = najpotężniejszy cios greatest hit
3. direct hit = celny strzał, bezpośrednie trafienie direct hit
4. huge hit = olbrzymi przebój huge hit
5. major hit = główny cios major hit
6. minor hit = drobny cios minor hit
7. single hit = jeden cios single hit
8. international hit = międzynarodowy cios international hit
9. top hit = szczyt uderzył top hit
11. popular hit = popularny cios popular hit
  • The theme song became a popular hit during the show's run.
  • The program became a popular hit in the community and campus.
  • The play was a popular hit and ran for 175 performances.
  • It was a popular hit from the start and moved to its current location in 1975.
  • The series became an enormous financial, popular, and critical hit.
  • But this is the biggest critical and popular hit of the Berlin season.
  • She is also known for doing covers of popular hits.
  • She is well known for popular hits in the late 1960s, 1970s and 1980s.
  • It is the main song from the musical and became its most popular hit.
  • The book was a popular hit, as were two books that she.
12. worldwide hit = ogólnoświatowy cios worldwide hit
13. early hit = wczesny cios early hit
14. instant hit = chwila uderzyła instant hit
15. immediate hit = natychmiastowy cios immediate hit
16. massive hit = wielki hit, wielki przebój massive hit
17. current hit = obecny cios current hit
18. old hit = stary przebój old hit
19. new hit = nowy przebój new hit
20. commercial hit = przebój kasowy commercial hit
21. previous hit = poprzedni cios previous hit
22. hard hit = trafienie celne hard hit
23. critical hit = kluczowy cios critical hit
24. great hit = potężny cios great hit
25. late hit = spóźniony cios late hit
26. recent hit = niedawny cios recent hit
27. consecutive hit = kolejny przebój consecutive hit
28. regional hit = regionalny cios regional hit
29. moderate hit = osoba o umiarkowanych poglądach uderzyła moderate hit
30. successful hit = udany cios successful hit
31. modest hit = niewielki cios modest hit
32. solid hit = silny cios solid hit
33. bad hit = zły cios bad hit
34. underground hit = metro uderzyło underground hit
35. musical hit = muzyczny cios musical hit
przyimek + hit
Kolokacji: 16
of hits • on several hits • to several hits • for hits • in hits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.