"popular uprising" — Słownik kolokacji angielskich

popular uprising kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zryw społeczny
  1. popular przymiotnik + uprising rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their assignment would be taking power at moment of popular uprising.

    Podobne kolokacje: