"popular movie" — Słownik kolokacji angielskich

popular movie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film dla szerokiej publiczności
  1. popular przymiotnik + movie rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film was the second most popular movie of the year at the British box office.

    Podobne kolokacje: