"popular product" — Słownik kolokacji angielskich

popular product kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny produkt
  1. popular przymiotnik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here are some popular products for each approach to home networking.

    Podobne kolokacje: