"popular resort" — Słownik kolokacji angielskich

popular resort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny kurort
  1. popular przymiotnik + resort rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the most popular resorts in this brochure, and it's not hard to see why.

    Podobne kolokacje: