"popular Governor" — Słownik kolokacji angielskich

popular Governor kolokacja
Popularniejsza odmiana: popular governor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny Gubernator
  1. popular przymiotnik + governor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Within months, she became the most popular governor in the state's history.