"popular work" — Słownik kolokacji angielskich

popular work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna praca
  1. popular przymiotnik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is now known for his Spectacle de la nature, a most popular work of natural history.

    Podobne kolokacje: