BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular success" — Słownik kolokacji angielskich

popular success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny sukces
  1. popular przymiotnik + success rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was released in 1955 to great critical and popular success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo