"popular party" — Słownik kolokacji angielskich

popular party kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna strona
  1. popular przymiotnik + party rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is known as the biggest popular party of the world.

    Podobne kolokacje: