KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular type" — Słownik kolokacji angielskich

popular type kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny typ
  1. popular przymiotnik + type rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is the most popular type of access control readers.

    Podobne kolokacje: