"common type" — Słownik kolokacji angielskich

common type kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny typ
  1. common przymiotnik + type rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, they are the most common type and usually attack in numbers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo