BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular writer" — Słownik kolokacji angielskich

popular writer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzięty pisarz
  1. popular przymiotnik + writer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He remained a popular writer in Adventure throughout the 1920s and 1930s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo